Skip to the content

Köpvillkor

Köpvillkor (privata kunder)

Laga.se följer gällande lagstiftning vid distanshandel via internet. Alla priser är inklusive moms och totalpriset i kassan är inklusive frakt men inte eventuell faktureringsavgift. Leverans endast inom Sverige.

Konsumentköplagen (juridiska kunder)

Laga.se tillämpar Konsumentköplagen (SFS 2022:260) gentemot juridiska kunder, dvs näringsidkare.
Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Konsumentköplagen. För avtal som ingåtts innan den 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen (SFS 1990:932).

Bekräftelse

För att beställa måste du kunna ta emot e-post. När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mejl för att ha till hands vid eventuell kontakt med kundtjänst. Om du inte får en orderbekräftelse, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ångerrätt

Ångerrätten styrs av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Som konsument (privatperson) hos Laga har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. För att snabbare kunna behandla ditt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst innan du returnerar en vara, dock senast 14 dagar från mottagandet. Vänligen uppge ditt ordernummer vid kontakt med oss.

Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Varan bör förpackas väl i kartong, med inneremballage. Du bekostar själv returporto, undantag för defekta eller av Laga fellevererade varor.

För att vi skall kunna hantera din retur måste Lagas returformulär fyllas i.

Defekt vara/Garanti

Majoriteten av alla bildelar är kvalitetskontrollerade men säljs i ”befintligt skick”. Detta innebär att Laga inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i den köpta bildelen. Med slitagedelar avses exempelvis spännrullar, remmar, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg etc.

Laga ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig montering. Bildelen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och/eller på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs- enligt tillverkarens rekommendationer- att slitagedelar byts ut i samband med att bildelen monteras. Att bildelen monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och vilka slitagedelar som ska bytas ut. Laga ansvarar inte för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård eller liknande efter tidpunkten för bildelens avlämnande.

Garantitiden är 3 månader från leveransdagen. Längre garantitid kan förekomma, men framgår då tydligt i informationen om delen.

Reklamation måste anmälas snarast till Lagas kundtjänst och senast 2 månader efter leverans, innan eventuellt åtgärdande påbörjas. Laga beordrar i varje enskilt fall vilken åtgärd som kan bli aktuell t ex. omleverans eller prisavdrag. Monteringskostnader ersätts vid köp av en defekt eller fellevererad vara. Dock ska kunden kunna styrka att delen var trasig/defekt vid mottagandet.

Outlösta paket

Paket ligger på utlämningsstället i 7 dagar. Om försändelsen inte hämtas ut skickas den tillbaka till berörd leverantör/bildemontering. Vi tar ut en kostnad på 295 kr för paket som ej hämtats ut.

Ej försäljning till minderåriga

Laga.se säljer ej produkter till personer som ej fyllt 18 år då det strider mot allmänna riktlinjer kring distanshandel.

Falska beställningar

Laga.se polisanmäler alla falska beställningar och beställningar med falska kortnummer och identiteter. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i deras utredning.

Företagsuppgifter

Nätbutiken drivs av Lagagruppen AB. org.nr 556592–7513. Företagets adress är Elektrikergatan 7, 566 33 Habo. Telefon 036-39 13 50. Bildelarna levereras av Lagas anslutna bildemonterare.

Kundtjänst

Telefon: 036-39 13 50
E-mail: order@laga.se

För personlig kontakt har vi telefonsupport måndag-torsdag 08:30-16:00 fredagar 08:30-14:30. Övrig tid sker kontakt via E-post.

Personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig?

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig Registreringsnummer, för att säkerställa att delen du beställer passar ditt fordon. Mejl och /eller telefonnummer, för att snabbt kunna kontakta dig om något inte stämmer med din order och vid Swish-betalning. Adressuppgifter, för att kunna leverera dina beställda varor.

Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakt samtycke@laga.se.

Information om person- och kreditkortsnummer lagras inte av laga utan endast av vår betalningspartner Klarna.

Vi delar information till:

Bildemontering, Laga kommer att dela till den bildemontering vilken reservdelen levereras ifrån, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att demonteringen ska kunna utföra och administrera din leverans, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med demontering gäller demonteringens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg