Skip to the content

MärkesDemo garanti

MärkesDemos garantinivåer

MärkesDemo vill att du skall känna samma trygghet när du köper en MärkesDemo-certifierad del, som när du köper en nytillverkad. Därför lämnar vi i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar lever upp till garanterad kvalitet och funktion.

MärkesDemo Garanti Konsument

MärkesDemo Garanti Näringsidkare

Garanti för Näringsidkare

Garantiklass 1

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens anvisningar. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.

Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.

Bilverkstad och Auktoriserad Skadeverkstad får ersättning för montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial enligt tillverkarens garantidebitering. Den anslagna arbetstiden ersätts för närvarande med 850kr/timme exklusive mervärdeskatt. Vid försäkringsärende ersätts försäkringsbolagets debitering.

Garantiklass 2

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens rekommendationer. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.

Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.

Montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial ersätts inte.

Garantiklass 3

Funktionsgaranti, kunden informeras om den status delen har. Returrätt inom 30 dagar, varan krediteras och kunden betalar fraktkostnader.

Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna (tex. rem, spännrulle, vattenpump, tändstift, bromsbelägg, spridare mm.)

Montering och demonteringskostnader ersätts ej.

Rutin för garantiärenden

Garantin följer köparen och anmälan skall ske inom skälig tid, normalt 14 dagar. Anmälan skall göras till säljande företag som behandlar din garantianmälan och meddelar åtgärd. Åtgärden kan påbörjas efter att skriftigt medgivande lämnats av företaget. Garantiarbeten påbörjade utan medgivande ersätts ej. Säljande företag har rätt att erbjuda, men är inte skyldig att skaffa, en likvärdig ersättningsdel. Om likvärdig del inte finns krediteras köpet. För garantiklass1 ersätts även montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial.

 

Garanti för Konsument

Som köpare av våra varor har du rättigheter enligt Konsumentköplagen 1992:932 samt Distanshandelslagen
2005:59.
Köpvillkor gäller varan du har köpt, inte kostnader för demontering och montering.
Inom tiden från att du köpt varan upp till 6 månader byts varan ut utan att du behöver bevisa att den inte
fungerade vid köptillfället.
Inom tiden mellan 6 månader och 3 år måste du bevisa att varan var behäftad med felet när varan köptes in
för att få den utbytt.
Vi ställer krav på att varan monterats enligt tillverkarens anvisningar. Behövs programmering för funktion på
varan kräver vi montering av en verkstad med korrekt utrustning.
Köpvillkor gäller enbart för den vara som köpts och gäller alltså inte för eventuella andra delar som har följt
med utan kostnad. Kvitto ska kunna uppvisas på inköp av behövliga service/slitagedetaljer till monteringen
såsom filter, oljor, remmar, spännare, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg etcetera.
Kvitto från verkstad på montering av en detalj som kräver programmering ska kunna uppvisas, exempelvis
för automatiska växellådor
Ångrat köp innebär att du som köpare står för returfrakt av det som köpts, då vi återfått varan återbetalas
varan inom 14 dagar.
Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot varan

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg