Skip to the content

Kvalitetssäkring och miljö

Inom Lagagruppen demonterar vi på ett tryggt och miljösäkert sätt enligt gällande EU-direktiv. Vi är medlemmar i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund - SBR, vilket innebär en extra trygghet och garanti för dig som kund. Våra mottagningsställen ligger dessutom oftast centralt, vilket underlättar transporten av din bil.

Miljöaspekten är viktig vid skrotning, eftersom varje fordon innehåller en mängd vätskor och material med stor miljöpåverkan som måste omhändertas. Vid en korrekt och professionellt utförd demontering ska exempelvis:

  • Bilen dräneras på vätskor som motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska och bränsle. Dessa vätskor samlas upp i slutna kärl för vidare miljöbehandling.
  • Batteriet tas ur bilen och skickas för upparbetning.
  • Hjulen monteras av och fälg och däck (som innehåller HA-oljor) separeras.
  • Tungmetaller som bly, kvicksilver, freoner hanteras separat och skickas för miljöbehandling.
  • Allt glas tas ur karossen och skickas för återanvändning.
  • Karossen pressas ihop för att kunna transporteras på ett effektivt sätt.
  • Karossen fragmenteras ( slås sönder i en kvarn och separeras i olika fraktioner).
  • De olika metallerna levereras till smältverk för återanvändning.

Hos företagen i Lagagruppen kan du lita på att vi tar miljöfrågorna på största allvar, och de flesta av oss har även sin miljöcertifiering klar!

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg