Skip to the content

Nya registreringsnummer

Ny registreringsskylt Sverige

I början av 2019 kommer ett nytt registreringsnummer att införas. Det innebär att det sista tecknet kan vara både en siffra och en bokstav. Detta införs då de befintliga kombinationerna med tre siffror och tre bokstäver håller på att ta slut.

Detta gäller endas nya fordon, i samband med registrering. Man behöver alltså inte göra något med sitt redan befintliga registreringsnummer. I dag finns ca 12 miljoner kombinationer av registreringsnummer, men med de nya registreringsnumren blir det ca 39 miljoner möjliga kombinationer. Den nya strukturen ska räcka i åtminstone 30 år framöver.

För er som läste artikeln om "Nya besiktningsregler" förstår kanske anldening till att man ändrade just besiktningsreglerna. Tidigare besiktigade man bilen utefter sista siffran i registreringsnumret, det skullle inte fungera med de nya nummerskyltarna.

Läs gärna om detta på Transportstyrelsens och Riksdagens hemsida.

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg