Skip to the content

Återvinning av batterier och vätskor

Batterier & vätskor

Som ett av de första stegen i demonteringsprocessen av en bil så plockas batteriet ur och bilen töms på vätskor. Men vad händer då med vätskorna och batterierna?

Spillolja

Motorolja samt olja från växellåda, broms- och styrsystem töms från bilen och hämtas regelbundet upp av återvinningsföretag. Dessa företag tar sedan hand om oljan och renar den från vatten, slam, föroreningar och partiklar. Oljan skickas därefter vidare till Tyskland där den regenereras och blir till ny basolja.

Spolarvätska

När spolarvätskan töms ur en bil hamnar den i en separat behållare. Därifrån kan bildemonteringen tappa upp vätskan i dunkar som sedan säljs hos bildemonteringen. Att köpa ”begagnad” spolarvätska är både bra för miljön och plånboken.

Glykol

Även glykolen töms ur bilen och hamnar i en separat behållare. Glykolen skickas sedan för förstöring eller till ett företag som har utvecklat en teknik för att rena den använda glykolen. Den renade glykolen säljs sedan vidare som fordonsglykol eller som fastighetsglykol till bland annat kyl-och frysanläggningar.

Batterier

När batteriet plockas ur bilen sätts de på laddning och laddas till fullt. Därefter gör man ett belastningstest för att se skicket på batteriet. Bra batterier säljs i bildemonteringens butik. Dåliga eller skadade batterier läggs i en batteribehållare och säljs till återvinningsföretag som tar hand om batteriet på ett miljömässigt sätt. Bildemonteringen får i regel betalt för mängden bly i batteriet som säljs till återvinningsföretaget.

För att demontera hybridbatterier krävs i vissa fall särskild utbildning och utrustning. Dessa batterier tas om hand på andra sätt än beskrivet ovan.

 

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg