Skip to the content

Katalysatorer och kablage

Bilkatalysator och kablar
Bilkatalysator och kablar

Katalysatorn

En av de viktigaste delarna i bilens avgassystem är katalysatorn. Fransmannen Eugene Houdry som var verksam i USA på 50-talet är den som forskat mest kring katalysatorn, och han innehar flera patent. Katalysatorn är den del som ser till att de farliga avgaserna renas. Katalysatorn är som en ”burk” med plattor i, som ytbelagts med ämnen för att skapa en kemisk reaktion vid kontakt med avgaser. För att rena avgaser från bensinmotorer används så kallade trevägskatalysatorer som har förmågan att minska halterna av kolväten, kolmonoxid samt kväveoxider. För andra typer av motorer såsom dieselmotorer används istället oxidationskatalysatorer. Katalysatorn konverterar skadliga utsläpp av kolväte, kväveoxider och kolmonoxid till mindre skadliga ämnen. I samband med att man blev mer medveten om de negativa effekterna med avgaserna och att man genom katalysatorer kunde minska dessa, började man helt att övergå till blyfri bensin. Bly lägger sig nämligen som en tunn hinna i katalysatorn vilket gör att den tillslut slutar att fungera.

Syre och lambdasonden

Andelen oanvänt syre i avgaserna är direkt förknippade med hur effektivt katalysatorn kan rena avgaserna. För att få en så optimal rening som möjligt används lambdasonden. Den mäter andelen syre i avgaserna och skickar signaler till fordonets bränsleinsprutningssystem som därefter reglerar bränsletillförseln. Lambdasonden arbetar bäst varm och på nyare bilar finns ofta en förvärmare som värmer upp lambdasonden snabbt så att den kan jobba maximalt direkt.

Om det finns bensin som inte förbränts i motorn kan kolväten frigöras. Kolmonoxid är en extremt farlig gas som produceras i förbränningsprocessen och är dödlig för djur och människor som vid inandning får andningsbesvär. Genom värmen från motorn framställs kväveoxider, kväve och syre går ihop. Ett surt regn skapas när kväveoxiderna hamnar i vattenkretsloppet och därav bildas smog av kolväten.

Återvinning katalysator

En använd katalysator innehåller ädelmetaller. Genom att återvinna dessa metaller minskar vi behovet av utvinning ur naturen, vilket ger en stor vinst för miljön. När katalysatorn har klippts upp och tömts på metallerna så smälts ytterhöljet ner.

Kablage

Genom att lämna ditt kabelskrot till kabelåtervinning gör du en stor insats för miljön. Allt material i kablarna kan faktiskt återvinnas. I dag är målet att plocka 4 kilo kabel ur en bil.

Återvinning kablage

Allt kabelskrot bearbetas genom att mala ner kabeln i olika steg till små bitar (4 – 7 mm), sk kabelgranulering. Därefter separeras kabeln till plast och metall (oftast koppar) genom vibrationer och luft.

Detta ger 100% återvinning.

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg