Skip to the content

Demonteringsprocessen

Bildemontering
Bildemontering

Som att bygga en bil - fast tvärtom

Mottagning av bilen

När bilen kommer in till någon av de Laga-anslutna anläggningarna vet du att den tas om hand korrekt. Direkt när bilen kommer till anläggningen görs en övergripande kontroll för att se vad det är för skador och brister. Man fotar sedan bilen för att dokumentera det ursprungliga utseendet. Bilen får ett specifikt nummer så att man vet vilken bil som är vilken. Detta så kallade demonteringsnummer följer bilen hela vägen till dess att bilen pressas.

I demonteringshallen

Bilen tas sedan in i demonteringshallen där själva demonteringen påbörjas. Motorn startas, om det är möjligt och sedan går man igenom bilen bit för bit. Mätarställning registreras för att veta det ungefärliga slitaget på delarna. Bilens utrustning dokumenteras och karossens samt inredningens färgkoder registreras.

Bilen tvättas och töms på alla vätskor. Allt från spolarvätska, till glykol och bränsle tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt. Batterier och kvicksilverbrytare plockas ut.

Del för del plockas bort och kontrolleras. Det som kan säljas märks upp och läggs in i lagret och det som inte är säljbart återvinns. Samtliga säljbara delar kvalitetsklassas för att du som kund ska veta kvalitén på delarna du köper. Läs mer om kvalitetsklassningarna och vad de innebär under kundservice -> kvalitetsklasser.

Till sist tas glaset om hand, och karossen pressas för vidare transport till slutåtervinning. Det är så man återvinner 95% av en bil!

 

1. Bilen kommer till anläggningen

2. Mottagnings-kontroll

3. Bilen startas om det är möjligt

4. Registrering av mätarställning, färgkoder, utrustning mm

5. Tömning av vätskor, såsom spolarvätska, bränsle och glykol

6. Batteriet plockas bort och tas omhand

7. Demonteringen börjar

8. Säljbara delar kontrolleras och läggs
in i lagret

9. Glaset krossas och lämnas till återvinning

10. Karossen pressas och lämnas för återvinning

11. Ca 95% av bilen är nu återvunnen!

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg