Skip to the content

Lagabloggen

Ny a idéer

Ny hemsida

Äntligen är vi klara med arbetet att ta fram nästa generations laga.se!

Bildemontering

Demonteringsprocessen

När bilen kommer in till någon av de Laga-anslutna anläggningarna vet du att den tas om hand korrekt. Direkt när bilen kommer till anläggningen görs en övergripande kontroll för att se vad det är för skador och brister.

Tänk på miljön, återanvänd gärna bildelarna.

Lagagruppen
Skogsväg